VITECQUA

Fővállalkozó és Szolgáltató Kft.

TAPASZTALATOK AZ IPARÁGBAN

TAPASZTALATOK AZ IPARÁGBAN

Cégünk a meglévő rendszerek felülvizsgálatában és rekonstrukciójában is magasszintű szolgáltatást nyújt. 

Alább néhány segítő gondolat régi rendszert használó cégeknek.

2

AZ ELŐZŐ ÉVTIZED SZENNYVÍZTISZTÍTÓI

A XX. században épült rendszerek napjainkra kezdenek teljesen elavulttá, folyamatos karbantartás hiányában működésképtelenné válni. Az elmúlt évtizedben az ipari szennyvíztisztítás robbanásszerű fejlődésen ment át. Az alapvető tisztítási elvek már régebben is ismertek voltak, de azok az apró szakmai fogások, melyek egy szennyvíztisztítót a legjobb hatásfokúvá, és a leggazdaságosabbá tesznek most már egy különálló szakma részét képezik. Nagyon fontos egy ipari szennyvíztisztító kiválasztásánál a bekerülési költségen kívül figyelembe venni az üzemeltetés költségeit, az üzemeltetés alatt felmerülő munkaigényt, és a fenntartható üzemeltetés, szervíz hosszútávú meglétét is. Előző évtized technikai adottságaihoz képeset hatalmas előrelépés a távfelügyelet és távdiagnosztika amellyel dolgozunk.

MIKOR MERÜL FEL A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS PROBLÉMÁJA?

Újonnan induló cégnél, amikor javasolt, hogy a szennyvíztisztítót építő cég tanácsadóként vegyen részt a tervezési szakaszban. Így nincs felesleges nyers szennyvízszivattyúzás, fehér és fekete övezeti illeszkedési gond stb. A VI-TECQUA számos szempontot figyelembe véve alakítja ki a szennyvíztisztító helyét, méretét. Eredmény: legésszerűbb, a leggazdaságosabb szennyvízrendszer kiépítése. A már működő ipari létesítmények másmilyen kihívást jelentenek számunkra. Régi rendszerbe kell úgy beleilleszkedni, hogy az a technológia rovására ne menjen, a cég működését egy percig se akadályozza. Ezekben az esetekben a műszaki állapot rendbetételét, a terheltség csökkentését, kibocsátási paraméterek javítását a gépek, csövezéséhez, medencék fizikai tulajdonságához igazodva tudjuk megoldani.

A KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA

A kiválasztás egyik legfontosabb tényezője, hogy meg kell érteni, egy szennyvíztisztító nem csupán gépek halmaza, hanem egy hidraulikailag, vegyészetileg, biológiailag méretezett rendszer. Az ipari szennyvíztisztító gépészeti egység a létesítési tervdokumentáció szerint összeszerelhető, működőképes, de szakmai tudás, és az elengedhetetlen (üzemeltetési) tapasztalatok nélkül az előirányzott hatásfokú működést (tisztítási hatásfok, üzemeltetési költség) nagy valószínűség szerint nem éri el. A VI-TECQUA alapvető működési elve, hogy egy felmerült igénytől a működési engedélyek megszerzéséig szerződik le. Több hónapos próbaüzem levezetése, a kezelő személyzet betanítása után, a jogszabályilag meghatározott terhelést biztosító, gazdaságosan jól működő rendszert ad át. A próbaüzem lezárása után továbbra is napi kapcsolatban maradunk a cégvezetéssel, kezelőkkel.  

KÉZZELFOGHATÓ MEGTAKARÍTÁSOK A SZENNYVÍZNÉL

A szennyvíztisztítás egy üzemnél közvetlen nem termel profitot. Azonban az általunk megtervezett, kivitelezett rendszerek a tényleges tisztítási költségek minimalizálását, az üzemből kijövő szennyvíz terheltség csökkenését el tudják érni. Megtakarítást tudunk elérni a tisztítási költségben, üzemi takarítószer használatában, a szennyvíz több héten keresztüli folyamatos megfigyelésével. Gyakorlati számadatként: több jelentősebb élelmiszeripari cégnél 20-30% -os takarítóvegyszer csökkenést tudtunk kimutatni, anélkül, hogy ez a tökéletes higiénia rovására menne. A teljes folyamatot tekintve ez közvetett profittermelés. 

A VÍZJOGI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE SZAKMUNKA

A beüzemeléshez, működéshez szükséges engedélyek (pl. vízjogi létesítési engedély) szennyvíztisztító rendszer elengedhetetlen "alkatrészei". Tervezés, megrendelés, telepítés még önmagában nem ad működőképes szennyvíztisztítót. Az engedélyezési eljárások lefolytatása még számos buktatót tartalmaz. Cégünk ezért kezdetektől az engedélyek beszerzéséig elvégzi a feladatot. A próbaüzem alatt kollégáink végig a kezelőkkel együtt határozzák meg a rendszer beállításokat, folyamatosan tartják a kapcsolatot a hatóságokkal. Saját mobil laborral folyamatosan vizsgálják a tisztított víz paramétereit az ideális vegyszerfelhasználás meghatározására. Ebben nagy segítséget nyújt, hogy a VI-TECQUA Kft. a távfelügyeleti és távdiagnosztikai technikai lehetőségeket maximálisan kihasználja.